☰

Valsts un pašvaldību iestādēm

CERT.LV svarīgākā prioritāte ir veicināt valsts un pašvaldību iestāžu drošību elektroniskās informācijas telpā.

CERT.LV ir sagatavojusi īsu pārskatu par normatīvo aktu ietvaru, kurā notiek sadarbība ar valsts un pašvaldību iestādēm, un apkopojumu par situācijām, kurās par notikušo jāziņo CERT.LV.

Lai palīdzētu par IT drošību atbildīgajām personām pildīt vienu no svarīgākajiem pienākumiem - veidot drošības noteikumus savās institūcijās - CERT.LV ir sagatavojusi palīgmateriālu kopumu, kas atvieglos drošības noteikumu izstrādi un citus ar IT drošības pārvaldību saistītos darbus.

IT drošības uzlabošanai iestādēs, CERT.LV iesaka iepazīties arī ar Informācijas tehnoloģiju drošības rekomendācijām valsts un pašvaldību iestādēm, kas sastādītas, gatavojoties Latvijas Republikas prezidentūrai Eiropas Savienībā un satur vispārējus labās prakses principus.

Lai kopīgiem spēkiem uzlabotu IT drošību valstī, CERT.LV aicina valsts un pašvaldību iestāžu par IT drošību atbildīgās personas apmeklēt IT drošībai veltītus mācību un informatīvos pasākumus.
 

Resursi lapā:

Saistošie likumi un MK noteikumi
Informācija atbildīgajiem par IT drošības pārvaldību
Kad ziņot par incidentu vai drošības nepilnību?