☰

Latvijas kiberdrošības spēju uzlabošana

Līguma numurs: INEA/CEF/ICT/A2017/1528784
Uzsaukums: 2017-LV-IA-0058

CERT.LV ir ieguvusi Eiropas Savienības Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (Connecting Europe Facility – CEF) līdzfinansējumu projekta „Latvijas kiberdrošības spēju uzlabošana” īstenošanai.

Kiberdrošības digitālo pakalpojumu infrastruktūra (DSI) ir definēta Eiropas Kiberdrošības stratēģijā: tā nodrošina informācijas apmaiņas platformu „MeliCERTes”, veicinot operatīvu sadarbību starp informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcijām (CSIRT), un finansējumu institūciju  efektīvākai darbībai.

Projekta mērķis ir nodrošināt Latvijas Informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcijas (CERT.LV, kas atrodas LU Matemātikas un informātikas institūtā) atbilstību NIS direktīvas prasībām.

Projekts paaugstinās CERT.LV brieduma līmeni, attīstīs darbinieku prasmes un palīdzēs realizēt kiberdrošības izpratnes veicināšanas kampaņas visā valstī. Projektā paredzēts:

  • Piekļuves punkta izveidošana no CERT.LV infrastruktūras uz MeliCERTes
  • Padziļinātās analīzes sistēmas izstrāde, kas ļautu iegūt informāciju par potenciāliem kompromitēšanas gadījumiem vai citiem incidentiem, pārbaudot publiski pieejamos resursus
  • Uzlabojumu veikšana nacionālā līmeņa kiberdrošības sistēmās
  • Darbinieku zināšanu un prasmju uzlabošanu, piedaloties atbilstošās specializētās mācībās
  • Nacionāla līmeņa izglītojošu kampaņa  un starptautiskas sadarbības īstenošana.

No projekta līdzekļiem 2018.gadā tika līdzfinansēta kiberdrošības konference "Kiberšahs 2018"
https://cert.lv/lv/2018/09/kiberdrosibas-konference-kibersahs-2018

kā arī kiberdrošības konference "Kiberšahs 2019"
https://cert.lv/lv/2019/09/pieteiksanas-konferencei-kibersahs-2019

Infografiks par galvenajiem projekta sasniegumiem: https://cert.lv/lv/2021/02/veiksmigi-istenots-projekts-latvijas-kiberdrosibas-speju-uzlabosana

Par projektu:
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/2017-lv-ia-0058
 


Līguma numurs: INEA/CEF/ICT/A2017/1528866
Uzsaukums: CEF-TC-2017-2

CERT.LV ir viens no 10 sadarbības partneriem CyberExchange Projektā, kas tiek īstenots ar Eiropas Savienības Eiropas infrastruktūras savienošanas instrumenta (Connecting Europe Facility – CEF) līdzfinansējumu. Projekta galvenais koordinators ir CZ.NIC Asociācija no Čehijas.

Projekta mērķis ir stiprināt starptautisku sadarbību starp nacionālajām un valdības CSIRT/CERT organizācijām. CyberExchange projekts ir kā atbilde arvien pieaugošajiem draudiem kiberdrošības jomā, īpašu akcentu vēršot uz nepieciešamo pārrobežu sadarbību cīņā pret tiem.

Papildus šim, projekta mērķis ir palielināt desmit nacionālo un valdības drošības grupu personāla kompetenci Austrijā, Horvātijā, Čehijā, Grieķijā, Latvijā, Luksemburgā, Maltā, Polijā, Rumānijā un Slovākijā. Projekta laikā tiks īstenota darbinieku apmaiņa, kuras laikā atsevišķu komandu dalībnieki apmainīsies ar pieredzi, tā stiprinot savas zināšanas. Projekts koncentrējas arī uz individuālu komandu izstrādāto programmatūras rīku ieviešanas atbalstīšanu, lai to varētu izmantot plašāka drošības kopiena, cīnoties pret kiberdraudiem arī citās valstīs.

Šādā veidā projekts papildinās MeliCERTes platformu, kas ir viens no tā saucamajiem pārrobežu digitālo pakalpojumu infrastruktūras pamatelementiem.

Papildus tam, projekts plāno sadarbību ar valstu drošāka interneta centriem, kuru mērķis ir dalīties ar idejām un sabiedrību informējošiem un izglītojošiem materiāliem par informācijas tehnoloģiju drošu izmantošanu.

Par projektu:
https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/2017-eu-ia-0118